ایرنا/ معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی گفت: ۲۹ خانه ورزش روستایی در یکسال عملکرد دولت سیزدهم در ۶ شهرستان استان تجهیز شد.

داوود خدابنده، معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی اظهار کرد: برای تجهیز این خانه های ورزش روستانی چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی افزود: این خانه های ورزش روستایی در شهرستان های بجنورد، اسفراین، شیروان، رازوجرگلان، مانه و سملقان و فاروج مجهز شده است.
خدابنده ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده پنج خانه ورزش روستایی دیگر نیز در سالجاری مجهز خواهد شد.
معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی یادآور شد: تجهیز هر یک از این خانه های ورزش روستایی در ابتدای سال ۹۴، ۳۰میلیون ریال هزینه داشت ولی در یک سال اخیر با ۱۵۰ میلیون ریال مجهز می شود.
وی با بیان اینکه طرح های توسعه ورزش در روستاها متمرکز نیست، بیان کرد: برخلاف سال های گذشته که خانه های ورزش روستایی به امکانات یک نوع ورزش تجهیز می شد، ولی در سال های اخیر سرمایه گذاری ها با توجه به نیازسنجی و با در نظر گرفتن بازی های هر منطقه، برای کشف استعدادها هزینه می شود.
خدابنده افزود: در واقع سعی می شود  از این پس خانه های ورزش روستایی تنها به میز پینگ پنگ، میز فوتبال دستی و دارت مجهز نشوند و این خانه به امکانات دیگر ورزشی هم تجهیز شوند.
خراسان شمالی با ۲۷ هزار ورزشکار بیمه شده دارای ۴۵ هیات ورزشی فعال است که ۱۹۷ فضای ورزشی برای ورزشکاران در این استان شمالشرق کشور وجود دارد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today