مهر/ مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: پویش مشق مهربانی برای تهیه نوشت‌افزار دانش‌آموزان نیازمند از برنامه‌هایی است که توسط سازمان بهزیستی اجرا شده است.

حسین اسدی راد، مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اظهار کرد: پویش مشق مهربانی برای تهیه نوشت‌افزار دانش‌آموزان نیازمند از برنامه‌هایی است که توسط سازمان بهزیستی اجرا شده است.
وی افزود: در اجرا پویش مشق مهربانی ملزومات مورد نیاز دانش‌آموزان شامل کیف، کفش، کتاب، نوشت‌افزار و البسه مورد نیاز دانش‌آموزان با همکاری مردم و خیرین نیکوکار تهیه و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت: سه هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز زیر پوشش این نهاد قرار دارند.
وی تصریح کرد: پویش مشق مهربانی با شعار مهر پایان ندارد با هدف تأمین و تهیه وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان زیرپوشش بهزیستی استان راه‌اندازی شده است.
حسین اسدی‌راد با اشاره به همکاری خیران و نیکوکاران در پویش مشق مهربانی خاطرنشان کرد: در این راستا نوشت‌افزار، البسه، کیف و کفش از طریق پویش مشق مهربانی جمع‌آوری و میان دانش‌آموزان توزیع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون مشارکت خیران در رسیدگی به دانش‌آموزان مطلوب بوده اضافه کرد: در اجرای پویش ملی مشق احسان ۶ هزار و ۳۰۰ نوشت‌افزار و کیف مدرسه به دانش‌آموزان نیازمند در نقاط مختلف استان بوشهر واگذار شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar