فارس/ معاون توسعه بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: از هفته گذشته روزانه در سطح شهر ایلام 10 تُن مرغ و در هر شهرستان 3 تن و به طور میانگین 40 تُن مرغ منجمد در استان توزیع تا جبران کمبود مرغ گرم رفع شود.

محمد عطایی، معاون توسعه بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار کرد: الان در سطح کشور کمبود مرغ گرم احساس می شود و به تبع در استان ایلام برای رفع این کمبود اقداماتی انجام شده است.
وی افزود: از هفته گذشته روزانه در سطح شهر ایلام 10 تُن مرغ و در هر شهرستان 3 تن و به طور میانگین 40 تُن مرغ منجمد در استان توزیع تا جبران کمبود مرغ گرم رفع شود.
معاون توسعه بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد: براساس لیست اتحادیه روزانه 300 تا 500 کیلو مرغ بین هر عاملی توزیع و یک بازرس ثابت بر آن نظارت می کند.
وی اضافه کرد: مرغ گرم در سایر استان‌ها با ایلام تفاوت قیمت دارد به همین دلیل مرغداران مرغ را به کشتارگاه های دیگر استان ها ارسال می کنند و مسئله دیگر قیمت مصوب 43 هزار تومان درب مرغداری‌ها که مرغداران حاضر نیستند با این نرخ به کشتارگاه توزیع کنند.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: الان مرغ گرم به قیمت 63 هزار و مرغ منجمد 48 هزار تومان برای مصرف کنندگان توزیع می شود.
وی یادآور شد: در سطح شهر ایلام 5 اکیپ دو نفره کار نظارت را انجام می دهند.
عطایی در پایان خاطرنشان کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره گویا 124 اداره صنعت، معدن و تجارت همچنین 135 سازمان تعزیرات حکومتی و شماره واتساپ 09339704112 تماس تا در کمترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/