ایسنا/ سرپرست شرکت گاز استان اردبیل گفت: تعداد ۲۵۰ انشعاب گاز رایگان طی سال جاری به جامعه هدف در استان اردبیل واگذار شده است.

میرسعید سیدمتین، سرپرست شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به بهره مندی ۲۵۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی از گاز طبیعی طی سال جاری، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های عملکردی شرکت گاز توانمندسازی جامعه هدف و اختصاص انشعاب گاز طبیعی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می باشد که به عنوان یکی از اقدامات مهّم در راستای ارائه خدمات حمایتی برای افراد تحت پوشش این سازمان‌ها صورت می گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام یافته در خصوص مسئولیت های اجتماعی این شرکت در بهره‌مندی افراد بی بضاعت از خدمات شرکت گاز گفت: برای واگذاری رایگان انشعاب گاز به جامعه هدف این مجموعه در راستای اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آمادگی کامل داریم و در همین راستا طی سال جاری ۱۵۱ انشعاب گاز رایگان برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و تعداد ۳۸ انشعاب گاز به خانواده های تحت پوشش بهزیستی تخصیص داده شده که همه این خدمات به صورت رایگان ارائه شده است.
سیدمتین با اشاره به این نکته که این اقدام در تمامی ادارات گازرسانی استان انجام می شود، افزود: مددجویان تحت پوشش دو سازمان در صورتی که تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده اند، می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه آن به اداره گاز منطقه در زمان اشتراک پذیری از این امتیاز استفاده کنند.


آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today