باشگاه خبرنگاران/ استاندار قم با حضور در بیمارستان شهید بهشنی از نیروی بسیجی آسیب‌دیده در جریان آشوب‌های اخیر عیادت کرد.

سید محمدتقی شاهچراغی، استاندار قم با حضور در بیمارستان شهید بهشتی قم ضمن عیادت از یکی از نیروهای بسیجی که در جریان اغتشاشات چهارشنبه گذشته آسیب دیده بود، در جریان مراحل درمانی و وضعیت بالینی وی قرار گرفت.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday