باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل غله مازندران گفت: تمامی مطالبات گندمکاران مازندران به‌طور کامل پرداخت شد.

عباسعلی وفایی نژاد، مدیرکل غله مازندران با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، اظهار کرد: تمامی مطالبات گندمکاران مازندرانی که معادل ۹۷۵ میلیارد تومان بود به طور کامل پرداخت شده است.
او با بیان اینکه ۵۵ هزار هکتار از زمین‌های زراعی استان امسال به کشت گندم اختصاص یافته است، افزود: ۸۴ هزار تُن گندم به ارزش ۹۷۵ میلیارد تومان از گندمکاران مازندرانی تضمینی خریداری شده است.
وفایی نژاد گفت: گندم تولیدی کشاورزان مازندرانی با چهار درصد افت مفید و یک درصد غیر مفید هر کیلو گندم به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و مبلغ هزار تومان هم به عنوان تشویقی به کشاورزان بابت تحویل هر کیلو گندم به دولت یعنی مجموعا مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به کشاورز پرداخت شد.
وی افزود: بیش از ۱۲۰ هزار تُن گندم مورد نیاز مازندران در حال حاضر تامین و در سیلو‌ها و انبار‌های ملکی و غیر ملکی نگهداری می‌شود.
این مسئول گفت: ۱۴۰ هزار تُن گندم از ابتدای امسال تاکنون از ابتدای امسال تاکنون از طریق بنادر امیرآباد و فریدونکنار وارد استان شد و پس از تخلیه به سمت مراکز ذخیره سازی گندم حمل شد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today