فارس/ خانواده آقای میرزایی در استان یزد طی چند سال گذشته سفرهای داخلی و خارجی زیادی را با دوچرخه انجام دادند و امروز به سفیران صلح و مهربانی و سلامت تبدیل شدند.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today