باشگاه خبرنگاران/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: در حالی که تزریق دُز چهارم، یکی از مهمترین گام‌ها برای مقابله با شیوع کرونا به شمار می‌رود، فقط ۵۰ هزار نفر در استان این دُز را تزریق کرده‌اند که حدود ۱.۶ درصد واجدین شرایط است.

دکتر محمدامین ولی‌زاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی اظهار کرد: هر چند این رقم در هفته‌های اخیر رشد خوبی داشته ولی هنوز با اهداف واکسیناسیون دُز چهارم فاصله زیادی داریم.
وی اضافه کرد: باید شهروندان بیشتر از تزریق این دُز استقبال کنند تا زمینه برای ارتقای ایمنی در جامعه افزایش یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به استقبال بسیار کم از واکسیناسیون کرونا گفت: بطور مثال در ۲۴ ساعت گذشته فقط ۲۱ دُز واکسن در استان تزریق شد که رقم بسیار کمی است.
ولی زاد اظهار کرد: تاکنون ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار دُز از نوبت اول، ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار دُز از نوبت دوم و یک میلیون و ۹۴ هزار دُز از نوبت سوم واکسیناسیون کرونا تزریق شده است.
وی یادآور شد: میزان پوشش دُزهای اول تا سوم کرونا در آذربایجان غربی به ترتیب ۸۵، ۷۶ و ۳۵ درصد است.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today