صدا و سیما/ هزار و ۵۲۵ بسته لوازم تحریر در پویش مشق مهر به دانش آموزان تحت حمایت بهزیستی توزیع شد.

حسن شرفی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: پویش مشق مهر که از اول تا آخر شهریور ماه در استان اجرا شد، با کمک خیران و اداره کل بهزیستی، هزار و ۵۲۵ بسته لوازم تحریر و پوشاک به ارزش هفتصد و پنجاه میلیون تومان تهیه و بین دانش آموازن تحت حمایت بهزیستی توزیع شد.
وی از خیران و نیکوکاران خواست در طول سال هم برای تامین دیگر نیاز‌های دانش آموزان تحت حمایت بهزیستی مشارکت کنند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today