صدا و سیما/ مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: ساخت ۳۳ هزار واحد مسکن ملی در کرمانشاه به مرحله ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی رسید.

مهرداد آهکی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: در کمتر از ۶ ماه پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن ملی در کرمانشاه از سه درصد به ۱۹ درصد رسیده است.
آهکی افزود: تا ۶ ماه پیش ما یک هزار و ۵۷۷ واحد در حال ساخت داشتیم، اما با عنایت استاندار کرمانشاه موانع موجود در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن برداشته شد و هم اکنون ۱۹ در صد پیشرفت فیزیکی دارد.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today