صدا و سیما/ رئیس جهاد کشاورزی سرپل ذهاب گفت: کشت دانه روغنی کلزا در ۵۰۰ هکتار ازاراضی کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب آغاز شده است.

نعمت دارابی، رئیس جهاد کشاورزی سرپل ذهاب اظهار کرد: کشت دانه روغنی کلزا یکی از محصولات مهم کشاورزی تولیدی در شهرستان سرپل ذهاب است که لازم است کشاورزان در موعد مقرر نسبت به کاشت آن اقدام کنند.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: کشت دانه روغنی کلزا در سال زراعی جدید در ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سرپل ذهاب انجام می‌شود.
دارابی بیان کرد: پیش بینی می‌شود در فصل برداشت محصول کلزا بیش از یک هزار تن محصول کلزا در شهرستان برداشت شود.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today