ایرنا/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: پرونده بارش‌های استان همدان در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با کاهش ۳۳ درصدی نسبت به میانگین بلند مدت بسته شد.

محمد ضروری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان اظهار کرد: میانگین بارش‌های سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ استان همدان ۲۳۲ میلیمتر بود که این میزان در بلند مدت ۳۴۸ میلیمتر ثبت شده است و ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه میانگین بارش های استان همدان نسبت به سال آبی گذشته (۱۴۰۰-۱۳۹۹) نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: در سال آبی گذشته (۱۴۰۰-۱۳۹۹) به طور میانگین ۲۷۳ میلیمتر بارش در استان همدان ثبت شده است.
ضروری تصریح کرد: میزان بارش ها در چهار فصل آبی سال گذشته نسبت به میانگین دوره بلند مدت، کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین کاهش فصلی بارش مربوط به فصل بهار است که با ۳۱ درصد افت بارندگی، نسبت به دوره بلند مدت ۷۱ میلیمتر کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: در فصل زمستان نیز بارندگی نسبت به دوره بلندمدت ۳۷ میلیمتر معادل ۳۱ درصد کاهش بارندگی را نشان می دهد.
ضروری ادامه داد: مجموع آب ورودی سد اکباتان که منبع اصلی تامین کننده آب آشامیدنی مرکز استان است در سال آبی گذشته در حدود ۱۹/۴ میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به دوره بلندمدت ۵۹ درصد کاهش داشته است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today