فارس/ استاندار البرز گفت: باید از تجارب ارزنده سالمندان در بخش‌های مختلف و تحقق توسعه پایدار کشور و ایجاد آرامش و روشنگری در جامعه استفاده کرد.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در حاشیه دیدار با جمعی از سالمندان و افتتاح سوئیت‌های ویژه نگهداری از سالمندان که به مناسبت روز جهانی سالمند صورت گرفت، ضمن تبریک این روز، عنوان کرد: سالمندان در جامعه ایرانی دارای جایگاه و احترام ویژه‌ای هستند از این رو باید در مراکز نگهداری از این قشر ارزشمند، تمامی جوانب برای تکریم و نگهداری از آنها رعایت شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور به سمت سالمندی و کهنسالی پیش می‌روند از این رو باید تدابیر لازم برای این منظور اتخاذ شود.
عبداللهی گفت: ضرورت دارد مراکز نگهداری از سالمندان و دهکده‌های سلامت در استان البرز پیش بینی شود.
وی افزود: این افراد برکت خانواده‌ها و کشور هستند و دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه مشاوره و راهنمایی نسل‌های مختلف جامعه هستند.
استاندار البرز گفت: باید از تجارب ارزنده سالمندان در بخش‌های مختلف و تحقق توسعه پایدار کشور و ایجاد آرامش و روشنگری در جامعه استفاده کرد.
وی افزود: افراد سالمند بعنوان ریش سفیدان و بزرگان محله‌ها دارای احترام خاصی هستند که می‌توانند با احیای نقش خود، در جهت بهبود شرایط اجتماعی استان هدایتگر و مساعد باشند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday