باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل اداره بهزیستی استان کرمان گفت: استان کرمان، ۳۰۰ هزار سالمند دارد که ۶ هزار نفر از آن‌ها با بهزیستی کرمان در ارتباط هستند.

علیرضا وحیدزاده، مدیرکل اداره بهزیستی استان کرمان اظهار کرد: هر ساله به‌ مناسبت هفته سالمند بهزیستی به عنوان دستگاه متولی، برنامه‌هایی دارد. 
او افزود: استان کرمان ۳۰۰ هزار سالمند دارد که درصد سالمندی در استان کرمان، نسبت به کشور ۹.۲۵ درصد تخمین زده شده و ۶ هزار سالمند به نوعی با بهزیستی کرمان، ارتباط دارند.
به گفته مدیرکل اداره بهزیستی استان کرمان تا یک دهه قبل، بحث سالمندی در کشور با این عنوان که انسان وارد یک مرحله از زندگی می‌شود که نیاز به خدمات ویژه خواهد داشت، جدی گرفته نشده بود. 
او بیان کرد: وقتی که درصد افرادی که وارد مرحله سالمندی شدند، افزایش پیدا کرد، متوجه زنگ خطر شدیم؛ چرا که طبیعتا باید ورودی و خروجی‌های متناسب وجود داشته باشد و جمعیت متعادل بماند.
وحیدزاده تصریح کرد: باید برای جمعیت زیر ۱۵ سال به عنوان جمعیت فعال و برای جمعیت بالای ۶۰ سال، یک تعریف اساسی  وجود داشته باشد و خدمات هر سه طیف سطح بندی را پوشش دهد.
او با اشاره به اینکه متاسفانه برای جمعیت بالای ۶۰ سال، آن طور که باید تعریف خدمات صورت نگرفته است، افزود: تقریبا پنج سال است که جامعه به چنین خدماتی توجه کرده و دستگاه‌های اجرایی با تعریف سند سالمندی و شورای سالمندی به ریاست استاندار، درصدد انجام برنامه‌هایی  هستند و این امر نیز قابل استناد است.
مدیرکل اداه بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: اگر این امر جدی گرفته شود و به مردم آگاهی و شناخت داده شود و خدمات مورد انتظار آن‌ها تامین شود، این سند، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
او افزود: هدف از برگزاری همایش امروز، دعوت از افراد متخصص و فعالان اجتماعی است و با این کار می خواهیم مسئولان را نسبت به مرحله سالمندی که دوره مهمی از زندگی و دوران ارتباط در اجتماع است، حساس کنیم. 
وحیدزاده بیان کرد: سیستم‌های خدمت رسانی در زمینه ارائه خدمات به سالمندان، از لحاظ نگهداری شبانه‌روزی برای آن گروهی  که خانواده موثر ندارند و غیره خیلی کم است و باید تسهیلگری برای این امر انجام شود.
او گفت: پنج موسسه و ۹ بنیاد فرزانگان در حوزه سالمندی در استان کرمان فعالیت می‌کنند و برای ارائه خدمات تخصصی مراکز محدودی داریم و باید برای این امر سرمایه گذاری بیشتری شود و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه کمک کنند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar