ایرنا/ هفت دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران با پیگیری‌های انجام شده مسئولان این دانشگاه، آزاد شده و به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند.

روز شنبه ساعاتی پس از ناآرامی‌ها در اطراف دانشگاه تهران و برگزاری تجمع توسط دانشجویان در داخل این دانشگاه، تعدادی از آنها بازداشت شدند.
با پیگیری های مسئولان این دانشگاه، بازداشت این دانشجویان توسط یکی از مراجع مسئول تایید شده بود.
به دنبال پیگیری های سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران با مقامات این مراجع مسئول، دیروز هفت نفر از دانشجویان بازداشتی آزاد و تحویل مسئولان دانشگاه شدند.
پس از آزادی این دانشجویان، خانواده‌های آنها در محل حوزه ریاست دانشگاه تهران حاضر شدند و هفت دانشجو با حضور مقیمی و علیرضا وجهی، معاون دانشجویی دانشگاه تهران تحویل آنان شد.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran