صدا و سیما/ امسال سرمای مدت دار و سوزناک بخش زیادی از محصول پسته کشاورزان زرندی را از بین برد و خسارات زیادی برجای گذاشت.

مردم می‌گویند: هر سال اینجا رونق بسیاری داشت و هزاران کارگر در باغات مشغول به کار وجمع کردن پسته بودند و گردش مالی خوبی برای ما داشت، اما اکنون به علت نبود پسته، کارگران بیکار شده اند و مراکز بسته بندی پسته هم تعطیل شده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar