صدا و سیما/ مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران گفت: پاکسازی علف‌های هرز سایه‌انداز درختان برای کاهش خسارت ناشی از آفت لیسک در باغات مرکبات ضروری است.

عبدالرحمن زاغی، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم پاکسازی و حذف علف‌های هرز سایه انداز درختان برای مدیریت کاهش خسارت ناشی از آفت لیسک در باغات مرکبات تاکید کرد و با اشاره به بارندگی و شرایط محیطی مساعد در اوایل مهرماه برای تفریخ تخم لیسک‌ها و حلزون‌ها، بر لزوم پاکسازی و حذف علف‌های هرز سایه انداز درختان برای مدیریت، کنترل، پیشگیری و کاهش خسارت ناشی از آفت لیسک در باغات مرکبات تاکید کرد.
وی با بیان اینکه استفاده از قیم(توک) برای ایجاد فاصله حداقل نیم‌متری میوه‌ها و شاخه‌ها از سطح زمین و پاکسازی و حذف علف‌های هرز سایه انداز درختان ضروری است، ادامه داد: از روش‌های موثر پیشگیری از خسارت لیسک ها، ریختن پوسته شالی یا خاکستر نرم در محدوده سایه انداز درختان به ویژه نهال‌ها و درختان جوان است.
این مسئول با تاکید بر تسریع در برداشت میوه‌های رسیده به ویژه میوه‌های روی شاخه‌های نزدیک سطح زمین برای کاهش خسارت این آفت، افزود: در سطوح محدود مبارزه مکانیکی(جمع آوری شبانه لیسک ها) و خارج کردن از باغ توصیه می‌شود.
زاغی به استفاده از ماکیان(غاز و اردک) در باغات محصور برای تغذیه از علف‌های هرز و لیسک‌ها اشاره کرد و گفت: استفاده از نوار مسی فعال شده در اطراف طوقه درختان جوان و باغچه‌ها بعنوان دورکننده لیسک‌ها موثر است.
وی با اشاره به اینکه در صورت افزایش تراکم آفت و مشاهده اولین آثار خسارت، باغداران نسبت به استفاده از طعمه مسموم متالدهاید به مقدار ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار و فریکول(فسفات آهن) به مقدار پنج گرم در مترمربع هنگام غروب آفتاب در سایه انداز درختان با هماهنگی و مشاوره با کارشناسان گیاهپزشکی اقدام کنند، بر لزوم رعایت نکات ایمنی نظیر استفاده از دستکش و ماسک هنگام طعمه پاشی تاکید کرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today