باشگاه خبرنگاران/ طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد.

ارسلان خالدی فر با صدور حکمی، محمود شمسی پور دهکردی را به عنوان سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب کرد.
پیش از این محمد حیدری سرپرستی اورژانس پیش بیمارستانی را برعهده داشت.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday