صدا و سیما/ یک پلیکان پاخاکستری آسیب دیده از گونه حفاظت شده پس از تیمار در بخش بوشکان به دامان طبیعت بازگردانده شد.

مهرداد نوروزی، فرمانده پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان اظهار کرد: این پلیکان پاخاکستری، هنگام مهاجرت به علت ضعف جسمانی ناشی از آلودگی خارجی پر‌ها زمین گیر شده و توان پرواز خود را از دست داده بود که به همت یکی از همیاران محیط زیست زنده گیری و با نظارت محیط بانان تیمار و سپس در طبیعت رها سازی شد.
مهرداد نوروزی افزود: پلیکان پاخاکستری از گونه‌های مهم مهاجر استان بوشهر است که در رده حفاظتی نزدیک به تهدید در فهرست سرخ جهانی، حفاظت شده ودر خطر انقراض ملی، قرار دارد.
وی گفت: هر سال با شروع فصل سرما در عرض‌های شمالی جمعیت متنوعی از پرندگان به سمت عرض‌های جنوبی و گرمتر کوچ کرده و استان بوشهر نیز میزبان جمعیت فراوانی از پرندگان مهاجر زمستان گذر آبزی وکنار آبزی است.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar