ایمنا/ مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: طرح عمرانی آزادسازی گلوگاه و روان‌بخشی محله لادان با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال انجام می‌شود.

سیدسلمان قاضی‌عسگر، مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان اظهار کرد: گلوگاه‌های اصلی در منطقه ۹ با توجه به اولویت‌بندی و بر اساس مراجعات موردی مالکان یا درخواست‌های ساکنان محله شناسایی می‌شود و آزادسازی آن در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت آینده منطقه تمرکز بر آزادسازی گلوگاه‌های اصلی و معابری است که به لحاظ تردد، اهالی یک محله دچار مشکل باشد، تصریح کرد: طرح عمرانی آزادسازی گلوگاه و روان‌بخشی محله لادان با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال انجام می‌شود.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه اولویت اصلی این منطقه در آزادسازی گلوگاه‌ها رضایت‌مندی مالکان جهت توافق است، افزود: در حال حاضر توافق با صاحب ملک انجام شده است و در راستای خدمت‌رسانی و تسهیل در تردد اهالی، این آزادسازی به مساحت ۱۹۷ متر از سمت خیابان آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی، کوچه ۴۴، کوچه شهید مرتضی میرمعصومی در دست اقدام است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today