رکنا/ سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام گفت: به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت‌های دستگاه‌ها اجرایی، برنامه ارزیابی عملکرد ماهانه مدیران طراحی و از مهرماه اجرایی می‌گردد.

امین دوست محمدی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام در نشست توجیهی مفاهیم و نحوه اجرای شیوه نامه جدید ارزیابی عملکرد مدیران، با بیان تعاریف مربوط به ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی، بر لزوم ارزیابی ماهانه مدیران دستگاه های اجرایی تأکید کرد.
وی افزود: دستگاه های اجرایی باید حداکثر توان برنامه ریزی و اجرایی خود را برای بهبود شاخص های اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و… به کار گیرند و لازمه این کار تعامل فعال با دستگاههای نظارتی استان است.
وی با بیان اینکه یک ارزیابی هدفمند نیازمند تعامل دستگاههای اجرایی با سازمان می باشد، ابراز امیدواری کرد: در فصل جدید مدیریتی استان با همفکری، همکاری و هماهنگی بیشتر بتوان به اهداف برنامه های توسعه دست یافت.
این مقام مسئول گفت: یکی از آسیب های اصلی در نظام اداری استان که باعث بخشی نگری می شود عدم تمایز قائل شدن بین برنامه با نظام برنامه ریزی است.
وی در خصوص مدیریت توسعه گفت: توسعه یک فرآیند بسیار پیچیده است که راه ها و مراحل رسیدن به آن متفاوت می باشد و لازمه آن برنامه محوری، اتخاذ سیاست های درست، جامع نگری و نگرش سیستمی می باشد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، داده های آماری صحیح و بهنگام فارغ از هرگونه جهت گیری قومی، قبیله ای و سیاسی، نظام برنامه ریزی دقیق و همچنین مدیریت علمی را از جمله مسائل مهم و کلیدی در مدیریت توسعه ذکر نمود.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/