مهر/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۳۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای برای چهارمحال و بختیاری تصویب شد.

علی شهریارپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عنوان کرد: از این میزان اعتبار، ۵۱۸ میلیارد تومان ابلاغ و ۳۳۴ میلیارد تومان معادل ۶۳.۸ درصد تخصیص پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۴۹ میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به پرداخت حقوق و مزایا است، افزود: ۷۹ میلیارد تومان از این اعتبارات هم به سایر هزینه‌ها اختصاص یافته که متناسب با نیاز استان نیست و باید پیگیر افزایش آن باشیم.
شهریارپور در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چهارمحال و بختیاری هم گفت: امسال هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی برای استان مصوب شده است که از این میزان هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان ابلاغ و ۱۹۱ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان معادل ۱۱.۶۲ درصد تخصیص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری ۱۲ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان مصوب و ابلاغ شد که از این میزان تاکنون هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان معادل ۱۴.۷ درصد به استان تخصیص داده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: رقم موافقت نامه‌های مبادله شده در استان ۸۸۰ میلیارد تومان است، همچنین به لحاظ آمار ثبت شده در سامانه ۱۰۰ درصد موافقت نامه‌های دستگاه‌های اجرایی مبادله شده است، اما هنوز ۵ موافقت نامه باقی مانده است که مبادله نشده است.
شهریارپور گفت: از محل ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های پیشنهادی دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday