باشگاه خبرنگاران/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: کمبود پزشک در استان زنجان و به تبع کشور وجود دارد که برای رفع این معضل برنامه‌ریزی گسترده صورت گرفته است.

حسن بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی جزو اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان است، عنوان کرد: برای تحقق این مهم تلاش جدی را داریم.
وی با بیان اینکه کمبود پزشک در استان زنجان و به تبع کشور وجود دارد، ابراز داشت: امسال در آزمون دستیاری ظرفیت پذیرش پزشک دو برابر شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: قرار شده در سطح استان و منطقه از ظرفیت و پتانسیل پزشکان بخش خصوصی در بیمارستانها استفاده شود و با آنها قرار داد لازم را خواهیم داشت تا ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم بهتر شود.
بختیاری تاکید کرد: در هشت بیمارستان استان زنجان مشکل کمبود پزشک داشتیم که با کارها و اقدامات مشکل این مراکز درمانی کمی مرتفع شده است.
وی افزود: در حال حاضر تنها دو بیمارستان استان کمبود جدی پزشک دارند و امیدواریم با انجام اقدامات مناسب کمبود پزشک هم رفع می‌شود و پیگیر هستیم.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today