باشگاه خبرنگاران/ نخستین آزمایشگاه تخصصی قارچ‌شناسی پزشکی استان اردبیل امروز در مرکز پوست بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل افتتاح شد.

رامین نسیمی دوست، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل اظهار کرد: تا قبل از افتتاح این واحد، نمونه‌های قارچی به مراکز درمانی خارج از استان و بخش خصوصی ارسال می شد که از این پس همه نمونه‌های آزمایشی در همین مرکز و با تعرفه دولتی بررسی و با سرعت، دقت و کیفیت مناسب در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.
نسیمی دوست گفت: این آزمایشگاه با اعلام نیاز و پیگیری مستمر گروه پوست و امور آزمایشگاه‌ها و تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام عفونت‌های قارچی و با هدف برطرف کردن نیازهای تشخیصی و درمانی بیماری‌های قارچی و جلوگیری از ارجاع بیماران به استان‌های همجوار شروع به فعالیت کرد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today