باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: متخلف فروش آرد خارج از شبکه به جریمه بیش از یک میلیارد ریال محکوم شد.

ابراهیم مهاجریان مقدم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد اظهار کرد: طبق گزارش بازرسان سازمان جهاد کشاورزی یزد پیرامون فروش آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی، تخلف مشخص شد.
او تصریح کرد: پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان یزد ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد بیان کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده متخلف به بازگرداندن آرد به شبکه و پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today