باشگاه خبرنگاران/ معاون تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: واحد دو بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مجددا به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

حسینعلی تازیکی، معاون تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: واحد دو بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات که به منظور انجام تعمیرات میاندور‌های و حفظ آمادگی و پایداری تولید در زمستان از مدار تولید خارج شده بود، پس از ۱۵ روز کار فشرده تعمیراتی مجددا به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
او افزود: در طول این تعمیرات اقدامات و فعالیت‌های مختلفی شامل قلیاشویی ایرپری هیترها، بازدید و تمیز کاری مشعل ها، تست غیر مخرب ردیف آخر توربین فشار ضعیف، رفع نشتی دود اطراف یاتاقان ایر هیترها، رفع نشتی از مکانیکال سیل سمت ساکشن فیدپمپ توربینی، و انجام پرمیت‌های صادرشده قبلی که به خروج واحد منوط شده بود انجام شد.
نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت تولید ۲۲۱۴ مگاوات به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های کشور، بیش از چهار درصد برق کشور را تامین می‌کند.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today