آخرین خبر/ محمدرضا قاسمی، شهروند خبرنگار آخرین خبر خوزستان با ارسال این ویدئو برای ما نوشته: «مشکل جاده روستای پای میل و بهاره در فصل زمستان، به دادمردم منطقه محروم و مظلوم رسیدگی شود. با تشکر، این جا زادگاه من است، استان خوزستان، شهرستان باغملک.»

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan.today