ایرنا/ مدیرکل تعاون استان اردبیل گفت: بر اساس تفاهم وزارت کشور و وزارت تعاون، سهم تعهد اشتغال استان اردبیل ۲۳ هزار و ۷۵۰ نفر بوده است که بر اساس داده‌های سامانه رصد دستگاه‌های اجرایی از این میزان تاکنون حدود ۱۳ هزار اشتغال معادل ۶۰ درصد محقق شده است.

بهروز رحیم‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اظهار کرد: سهم استان ۲۳ هزار و ۷۵۰ نفر بوده است که دستگاه‌های اجرایی باید این میزان اشتغال را محقق کنند.
وی با بیان اینکه این رقم در سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر بود، گفت: عددی که تا امروز در سامانه رصد دستگاه‌های اجرایی ثبت شده، بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۹۵ نفر است که نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از تعهد اشتغال استان محقق شده و امیدواریم با اعتبار تبصره ۱۶ تعهد اشتغال تا آخر سال به طور کامل محقق شود.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today