تسنیم/ معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار قطعه گوشت مرغ در استان قزوین تولید شده است که در مقایسه با سال قبل افزایش محسوسی داشته است.

یوسف جلوخانی، معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به پایدار بودن وضعیت تولید مرغ در استان قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: این افزایش محسوس موجب شده است که امروز مرغ در استان قزوین کیلویی هفت هزار تومان ارزان‌تر از نرخ مصوب باشد.
وی اضافه کرد: در فروردین‌ماه یک میلیون و 458 هزار قطعه، در اردیبهشت‌ماه یک میلیون و 658 هزار قطعه، در خردادماه یک میلیون و 742 هزار قطعه، در تیرماه یک میلیون و 357 هزار قطعه، در مردادماه یک میلیون و 440 هزار قطعه، در شهریورماه یک میلیون و 278 هزار قطعه، در مهرماه یک میلیون و 143 هزار قطعه و در آبان‌ماه هم یک میلیون و 154 هزار قطعه مرغ در استان قزوین تولید شده است.
جلوخانی وزن کل گوشت مرغ تولیدشده در استان قزوین را در هشت ماه ابتدایی امسال 21 هزار و 941 تن بیان کرد و گفت: در فروردین‌ماه سه هزار و 944 تن، در اردیبهشت‌ سه هزار و 223 تن، در خرداد دو هزار و 998 تن، در تیرماه دو هزار و 507 تن، در مردادماه دو هزار و 999 تن، در شهریور دو هزار و 564 تن، در مهرماه دو هزار و 344 تن و در آبان دو هزار و 362 تن گوشت مرغ در استان قزوین تولید شد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today