ایرنا/ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: انشعاب گاز دستگاه‌های اجرایی استان در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی قطع خواهد شد.

بهنام نظری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان عنوان کرد: شرکت گاز استان این اختیار را دارد که در صورت عدم رعایت الگو مصرف در استانداری مرکزی نیز، انشعاب این مجموعه دولتی را هم قطع کند.
وی با بیان اینکه کارگروهی دراین خصوص در استانداری تشکیل شده است، اظهار داشت: فرمانداران شهرستانهای استان مرکزی نیز باید در ابتدا خود نسبت به رعایت الگو مصرف، اهتمام جدی داشته باشند و سپس نسبت به سایر دستگاه ها نظارت صورت گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: سال آینده در جشنواره شهید رجایی این مهم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و دستگاه هایی که الگو را رعایت نکنند مورد پذیرش در این جشنواره نیستند.
نظری افزود: مصرف خارج از الگو در مدارس و اماکن مذهبی مورد قبول نیست، زیرا با ادامه این شیوه، شاهد قطع گاز خانگی خواهیم بود.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today