صدا و سیما/ هیچ کدام از دانشجویان دانشگاه فردوسی از خدمات رفاهی محروم نشده‌اند.

ابوالفضل غفاری، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: شایعات درباره اخراج و ممنوع‌ الورود بودن تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد صحت ندارد.
غفاری افزود: برای برخی دانشجویان این دانشگاه هیچ حکمی صادر نشده و پرونده بدون صدور حکم ختم شده است، برخی دانشجویان نیز صرفا تذکر کتبی گرفته و یا به مدت یک تا چند ترم از تحصیل محروم شده اند که همه این حکم ها در مرحله بدوی هستند و همه دانشجویان در کلاس ها شرکت می کنند.
غفاری ادامه داد: در شورای بدوی انضباطی پیشنهاد شده سه نفر از دانشجویان اخراج شوند اما این احکام پس از بررسی در شورای تجدیدنظر انضباطی، به کمیته مرکزی ارجاع می‌ شوند.
وی اظهار کرد: برای ۱۳ دانشجو نیز حکم ممنوع‌ الورودی موقت صادر شده بود که طبق آیین نامه، این ممنوعیت تا زمان بررسی و صدور حکم شورای بدوی انضباطی بوده است که با مراجعه، رسیدگی و صدور حکم در شورای بدوی انضباطی، دوازده نفر ایشان در کلاس‌ ها شرکت می‌ کنند.-
غفاری ادامه داد: احکام صادر شده در شورای انضباطی قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت تقاضای تجدیدنظر توسط این دانشجویان، حکم قطعی پس از بررسی در شورای تجدیدنظر اعلام می‌ شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: "اکثریت قریب به اتفاق دانشجویانی که در خارج از دانشگاه بازداشت شده بودند آزاد شده اند و تنها سه یا چهار نفر همچنان بازداشت هستند که دانشگاه پیگیری لازم را در خصوص پرونده های آنها داشته است.
غفاری خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ یک از دانشجویان از خدمات رفاهی محروم نشده اند.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today