ایرنا/ رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان، از اجرای عملیات نهال‌کاری در بالغ بر ۱۷۰ هکتار از نواحی بیابانی این استان در یک سال اخیر با هدف بیابان‌زدایی و مهار ریزگردها خبر داد.

مهدی عالیپور، رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهار کرد: این طرح در شهرستان‌های کوهپایه و اصفهان با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و چهار صد میلیون تومان انجام شده است.
وی اضافه کرد: نهال‌های کاشته شده از گونه‌های تاغ و قره داغ است و دست کم به یک سال آبیاری نیاز دارد و اگرچه قرار بود از پساب برای آبیاری آنها استفاده شود اما این امر هنوز به‌صورت فراگیر محقق نشده است.
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با بیان اینکه ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی استان را نواحی بیابانی تشکیل می‌دهد، اظهارداشت: ۲.۸ میلیون هکتار از این اراضی تحت تاثیر بیابان و ۱.۵ میلیون هکتار از آن کانون‌های بحرانی انتشار ریزگرد است.
عالیپور خاطرنشان کرد: مناطق شرقی و شمال شرقی اصفهان بیشترین کانون ریزگرد و گرد و خاک را تشکیل می‌دهد که باید برای مهار آن از طرح های مختلف مانند کاشت نهال بهره گرفت.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح کاشت نهال تاکنون، حدود ۳۱۰ هزار هکتار نهال‌کاری در این نواحی استان انجام شده و بی شک چالش اصلی در این بخش کمبود اعتبارات است.
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ادامه داد: نهال‌کاری در هر هکتار بالغ بر ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد و تامین آن نیازمند حمایت ویژه از سوی نهادهای ملی و استانیست.
استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه‌ منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل(معادل ۴ درصد)، ۶ میلیون هکتار را مرتع(معادل ۶۴ درصد) و سه میلیون هکتار را بیابان (معادل ۳۲ درصد) دربرگرفته است.
استان اصفهان از نظر تقسیم بندی نواحی رویشی در ۲ ناحیه رویشی زاگرسی و ایران تورانی قرار گرفته است که ناحیه رویشی زاگرسی، غرب و جنوب استان را شامل می‌شود و بقیه مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی به شمار می‌رود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today