باشگاه خبرنگاران/ به همت گروه‌های جهادی شهید محمودزاده اداره دامپزشکی و شهید جهان‌آرای بسیج سازندگی واکسیناسیون احشام و سمپاشی اماکن دامی در خداآفرین انجام شد.

به همت گروه‌های جهادی شهید محمودزاده اداره دامپزشکی و شهید جهان‌آرای بسیج سازندگی خداآفرین واکسیناسیون سه هزار راس دام سبک علیه بیماری طاعون  نشخوار کنندگان کوچک و سمپاشی ۲۰۰۰ مترمربع اماکن دامی در قالب رزمایش جهادگران فاطمی ۲ به مدت ۲ دو روز در مناطق روستایی و عشایری این شهرستان انجام شد.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today