رکنا/ معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۱۸ میلیارد تومان در قالب تعرفه خدمت به پرستاران لرستان پرداخت شد.

علی فرهادی، معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: سال گذشته یکی از دغدغه های جامعه پرستاری پرداخت تعرفه های پرستاری بود که اکنون خوشبختانه این مهم عملی شده و در سه ماه نخست سال‌جاری بخشی از این مبلغ پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: این مبلغ تاکنون به صورت علی الحساب به پرستاران استان پرداخت شده است و پس از بررسی های نهایی و ثبت خدمات تعرفه خدمات به صورت کامل محاسبه و تسویه خواهد شد.
معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه کارانه پرستاران براساس ۲ شاخص درآمد بیمارستان و تعداد نیروها محاسبه می شد، ادامه داد: در حال حاضر میانگین نیروی پرستار در سطح کشور ۱.۵ نفر است در حالی که این میانگین در لرستان ۲ نفر است.
وی عنوان کرد: اکنون چهار دانشکده پرستاری دولتی و چهار دانشکده پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی استان داریم.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy