باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره دامپزشکی اسدآباد گفت: از ابتدای آذرماه امسال واکسیناسیون علیه بیماری لمپی اسکین در این شهرستان آغاز شده است.

حسین وثوقی کیا، رئیس اداره دامپزشکی اسدآباد اظهار کرد: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری لمپی اسکین از اول آذر ماه در اسدآباد در قالب تیم‌های بخش دولتی آغاز شد و پیش بینی می‌شود کل جمعیت گاو و گوساله روستایی بر علیه این بیماری در شهرستان به صورت رایگان واکسینه شوند.
او از دامداران شهرستان درخواست کرد: هنگام مراجعه کارشناسان دامپزشکی به محل دامداری همکاری با تیم واکسیناسیون را به منظور پوشش صدرصدی و پیشگیری ازاین بیماری صورت دهند.
رئیس اداره دامپزشکی اسدآباد در ادامه افزود: واکسیناسیون به تنهایی ضمانتی برای مقابله با بیماری نیست بلکه مکمل آن رعایت نکات فنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای در دامداری‌ها می‌باشد، بنابراین انتظار می‌رود دامداران با حفظ تعامل هر چه بیشتر و رعایت توصیه‌های کارشناسان دامپزشکی همچنین از طریق همکاری با تیم‌های واکسیناسیون از بروز و همه گیری این بیماری خطرناک و آثار سوء ناشی از آن بر اقتصاد جامعه و سرمایه‌های دامی جلوگیری نمایند.
وثوقی کیا گفت: لمپی اسکین یک بیماری نوپدید ویروسی مختص گاو و گوساله است که از سال ۱۳۹۳ از مرز‌های غربی وارد کشور ایران شده است و با علائم تب، تاول‌های پوستی، کم اشتهایی، ورم دست و پا در دام‌ها بروز می‌کند.
عامل انتقال این بیماری ویروسی، برخی حشرات پروازی مانند پشه و مگس‌های خونخوار هستند؛ بنابراین سمپاشی جایگاه نگهداری دام‌ها در کنار واکسیناسیون، نقش بسزایی در جلوگیری از انتشار بیماری دارد.
بیماری لمپی اسکین بیماری قابل سرایت به انسان نیست، اما بیماری واگیر دامی بوده و میتواند در بین جمعیت دامی شیوع پیدا کند.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today