مهر/ فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از آزادسازی بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع زمین‌های ملی و دولتی خبر داد.

ایرج صفری، فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در آبان ماه امسال ۳ مورد اجرای حکم رفع تصرف از زمین‌های ملی انجام شد.
وی افزود: زمین‌های رفع تصرف شده در شهرستان بروجن و ارزش ریالی آن‌ها ۴۰۰ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان است.
فرمانده یگان حفاظت زمین و مسکن راه و شهرسازی استان همچنین از رفع تصرف فوری بیش از هزار و ۳۰۰ متر مربع زمین‌های ملی در شهرهای چلگرد و فرخشهر در آبان ماه خبر داد و گفت: ارزش ریالی این زمین‌ها بیش از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday