فارس/ وضعیت هوای اراک در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار گرفت.

رسیدن شاخص کیفیت هوای اراک به عدد ۱۵۳ در ساعت ۱۱ صبح امروز وضعیت هوا را برای تمام گروه های سنی در وضعیت ناسالم قرار داد.
بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان مرکزی، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز به عدد ۱۰۳ رسید که بیانگر شاخص کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.
شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعت ۱۱ صبح  نیز  به ۱۵۳ رسید که نشانگر وضعیت هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها است.
اراک در شرایطی از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۲ روز ناسالم را پشت سر گذاشته که نیروگاه شازند همچنان اقدام به مازوت سوزی می کنند.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today