مهر/ مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴٠ هزار هکتار از اراضی مختلف استان بر اساس بررسی‌ها و رصد انجام گرفته، بیابان شد.

سعید جاویدبخت، مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در حال حاضر ۴٠ هزار هکتار از اراضی استان با معیارهای بیانی همخوانی داشته و پیگیری برای تخصیص اعتبار و تحقق بیابان زدایی در دستورکار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: به جد پیگیر کنترل بیابان زایی در استان هستیم و در این راستا گزارشات و مستندات نیز به مرکز ارسال شد.
جاویدبخت با بیان اینکه استان در بحث دامپروری نیز ظرفیت بالایی دارد، ابراز کرد: در این بخش باید حمایت از مراتع و کنترل چرای بی‌رویه دام مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: عدم تعادل بین دام و مرتع در استان می‌تواند به آسیب جدی و رشد بخشی به بیابان زایی منجر شود.
وی گفت: تخریب و تصرف‌هایی نیز با توجه به وجود منابع طبیعی در همجواری حوزه توسعه عمرانی و اقتصادی شکل گرفته که بخشی قانونی بوده، اما در همان محور نیز هرچند قانونی، آسیب به منابع و عرصه‌ها شکل می‌گیرد.
جاویدبخت افزود: استفاده ناصحیح از منابع آبی و تخریب و بوته کنی از دیگر دلایل آسیب به ظرفیت جنگلی و حرکت به سمت بیابان زایی است.
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از تغییر اقلیم در دنیا و به تبع آن در کشور خبر داد و عنوان کرد: استان ما نیز از این شرایط به دور نبوده و این تغییر اقلیم‌ها نقش بسزایی در ایجاد فاکتورهای بیابان‌زایی یا حداقل سرعت بخشی به آن دارد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today