موج رسا/ استاندار زنجان با بیان اینکه پایانه صادراتی یکی از مشکلات چندین ساله ماندگار بود، گفت: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های متولی این مشکل حل شد و می‌تواند کارکرد بسیار مهمی برای استان باشد.

محسن افشارچی، استاندار زنجان در کارگروه امور تولیدی و زیربنایی استان زنجان با اشاره به تعدد کارگروه و شورا در استانداری، اظهار کرد: مشکلی که ما داریم این است که به‌اندازه کافی شورا ،کمیته، کارگروه و ....داریم و به نظر بنده این گروه کاری بستگی به اجتهاد دستگاه دبیر دارد که به چه صورتی تعدد شورا را کمرنگ کند چراکه موضوع مهتر این است که نیازها و مشکلات استان احصا شود.
وی با بیان اینکه پایانه صادراتی یکی از مشکلات چندین ساله ماندگار بود، ابراز کرد: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های متولی این مشکل حل شد و می‌تواند کارکرد بسیار مهمی برای استان باشد.
استاندار زنجان با اشاره به ابزارهای کنترلی تورم، تصریح کرد: یکی از ابزارهای کنترل تورم ایجاد بازارهای موازی است.
وی تأکید کرد: صرفاً تورم را نمی‌توان با نظارت و جریمه و... حل کرد بلکه باید بتوانیم ورود سرمایه‌داران را زیاد کنیم تا رقابتی ایجاد شود تا کنترل تورم اتفاق بیفتد.
افشارچی با بیان اینکه این پایانه صادراتی محل مشخصی برای عرضه تره‌بار، خشکبار و... است، عنوان کرد: با شهرداری و بخش خصوصی توافق شده است که با ایجاد این پایانه اتفاقات مثبتی را رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل این پایانه از کنار هم قرار گرفتن دو جایگاه پمپ‌بنزین شروع‌شده بود که با توافق محضری طرفین مشکل شد، خاطرنشان کرد: دوباره طرح مورد بازبینی قرار گرفت که امیدواریم خروجی این اتفاق برای استان و تورم استان توجیه میمون و مبارک باشد.

 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today