صدا و سیما/ عوامل اغتشاشات دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۴ آبان دستگیر شدند و از کار خود پشیمان هستند.

این عوامل دست به آسیب و تخریب به سلف سرویس دانشگاه زدند.
در این کلیپ لیدر این اغتشاش از اعترافات خود می‌گوید. 

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar