برنا/ استاندار زنجان گفت: به زودی در ۲ مسئله ایجاد عدالت در توزیع بار و جلوگیری از تخلف و حمل بارهای غیرمجاز، به طور جدی ورود می‌کنیم.

محسن افشارچی، استاندار زنجان در دیدار با تعدادی از رانندگان حمل و نقل کالا و مسافر، با بیان اینکه حمل بارهای غیر مجاز تخلفی است که اغلب رانندگان هم در این خصوص دغدغه دارند اظهار داشت: این تخلفات بیشتر از سوی شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا  سر می زند که باید با آن مقابله کرد.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از حمل بارهای بدون  بارنامه و نیز ایجاد عدالت در توزیع بار بین همه رانندگان حاضر در صف انتظار بار، برنامه خواهیم داشت.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه در حوزه حمل و نقل، حتی برای برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز به دنبال برنامه هستیم، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که زنجان از لحاظ لجستیک حمل و نقل، به یک مرکز  تبدیل شود. 
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today