مهر/ مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: بیش از ۵۲ درصد زنجانی ها بیمه تامین اجتماعی هستند.

محمود عزیزخانی، مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه بیمه شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی به بیمه شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه شدگان خاص و بیکاری تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: بیش از ۵۲ درصد زنجانی‌ها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.
وی به بیمه زنان خانه دار در استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ نفر از بانوان خانه دار در استان زنجان بیمه تأمین اجتماعی هستند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: زنان خانه‌دار با داشتن ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن و یا ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.
عزیزخانی به مزایای استفاده از طرح بیمه زنان خانه‌دار اشاره کرد و گفت: استفاده از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، تعهدات بلند و کوتاه‌مدت بیمه‌ای از مزایای بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار است.
وی گفت: بیش از ۹۸ هزار نفر نیز جز مستمری بگیران تأمین اجتماعی بوده و در ماه مستمری دریافت می‌کنند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today