مهر/ استاندار کردستان گفت: مدیری که درگیر روزمرگی شود نشانه ضعف اوست و باید مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف برای آینده برنامه داشته باشند.

اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: در چند ماه گذشته جلسات مختلف و دستوراتی در شورای برنامه ریزی در راستای عملکرد و تفریق بودجه داشته ایم.
وی افزود: همراهی که باید دستگاه‌های اجرایی با ما داشته باشند متأسفانه شکل نگرفته چرا که انتظار داریم یک نگاه مشرف کارشناسی در هر دستگاهی، نیازها و آینده نگاری حوزه تخصصی خود را تدوین و پیگیری نماید.
استاندار کردستان بیان کرد: مدیری که درگیر روزمرگی شود نشانه ضعف مدیریتی است و باید مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های زیر ساخت، اجتماعی و فرهنگی و… جایگاه و برنامه خود را معین کرده و برای آینده برنامه داشته باشند.
زارعی کوشا گفت: عدم مشارکت در ارائه برنامه بودجه سال آینده توسط مدیران دستگاه‌ها نشانه ندانستن از جایگاه و مدیریت توسط آن هاست.
وی افزود: اکنون برنامه هفتم توسعه بسیار مهم‌تر از بودجه‌های سنواتی است و در این راستا نیاز به نگاه آمایشی به موضوع، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدید و فرصت دستگاه هاست.
استاندار کردستان اظهار داشت: امروز فرصت ارائه نظر استان‌ها در بودجه‌های کشور مطرح شده و باید از این مهم نهایت استفاده شود و امیدواریم مدیران از همه توان کارشناسی خود در این راستا استفاده نمایند.
زارعی کوشا خاطرنشان کرد: رویکرد این برنامه واقع گرایانه تر نسبت به گذشته است و به صورت مسئله محور برنامه هفتم تدوین خواهد شد و کارگروه موفق و پای کار باید در استان تشکیل شود.
وی به گزارش تفریق ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: باید نقایص خود را در عملکرد ۶ ماهه بررسی و در فرصت باقی مانده مشکلات و کمبودها را جبران نمائیم.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در تخصیص‌های عمرانی تملک دارایی استان قابل توجه نیست، امیدواریم در ماه‌های آینده جبران شود، گرچه مصوبات سفر ریاست جمهوری اولویت ماست و خوشبختانه اقدامات خوبی انجام و حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال تخصیص نقد و اسناد اجرا شده است

.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online