ایرنا/ استاندار ایلام از افزایش اعتبارات متمم سفر رئیس جمهور و معاون اجرایی به استان خبر داد.

حسن بهرام‌نیا، استاندار ایلام در تداوم پیگیری‌های و رایزنی‌های خود در مرکز برای افزایش اعتبارات جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام استان، نشستی با حضور قشقایی معاون هماهنگی و پیگیری های معاون اجرایی رئیس جمهور، جغتایی رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونین وزرا جهاد و راه و شهرسازی و مدیران کل وزارتخانه ها، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام و جمعی از مدیران کل استان ازجمله مدیرکل راه و شهرسازی، مدیر کل فنی و حرفه ای، راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدیرعامل آبفای استان، آب منطقه ای، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان و روسای دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه ایلام در نهاد ریاست جمهوری برگزار نمود.
در این نشست در خصوص مصوبات متمم سفر رئیس جمهور که ۸۰۰ میلیارد تومان و مبلغ مصوب سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان که ۹۰۰ میلیارد تومان بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت که با چانه زنی ها و پیگیری های صورت گرفته توسط استاندار ایلام برای تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام استان، مبلغ متمم سفر معاون اجرایی از ۹۰۰ میلیارد به یک هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در مجموع مبلغ متمم سفر رئیس جمهور به استان و معاون اجرایی رئیس جمهور به مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت.
گفتنی است در سفر رئیس جمهور به استان علاوه بر مصوبات صورت گرفته، با پیگیری ها و رایزنی های بهرام نیا ۸۰۰ میلیارد تومان به مجموع مصوبات سفر افزود شد و در سفر معاون اجرایی رییس جمهور به استان نیز ۹۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که امروز این مبلغ به یک هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در مجموع متمم سفر رییس جمهور به استان و سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استان افزایش یافت.
استاندار ایلام همچنین در نشست با نمایندگان بانک های عامل کشور خواستار پرداخت تسهیلات اشتغال، تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶، سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و تولید در استان شد.
وی در تداوم پیگیری‌های خود در مرکز روز دوشنبه ۱۴ آذر با نمایندگان بانک‌های عامل کشور در نهاد ریاست جمهوری نشست برگزار کرد.
استاندار ایلام در این نشست که دکتر قشقایی معاون هماهنگی و پیگیری های معاون اجرایی رئیس جمهور، مهندس زنجانی مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال، تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶، سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و تولید بحث و گفتگو کرد.
در این نشست پس از تبادل نظر نمایندگان بانک های عامل کشور، در جهت درخواست های مطرح شده توسط دکتر بهرام نیا استاندار ایلام در خصوص پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به برخی از طرح های استان تصمیماتی مناسبی اتخاذ گردید.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/