مهر/ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت هشت نفر در حادثه گازگرفتگی در علویجه خبر داد.

عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۴ و ۵۷ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
وی افزود: این حادثه در شهرک بزرگ علویجه خیابان نام آوران گزارش شده است.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه به دلیل خارج شدن لوله بخاری اتفاق افتاده است، اضافه کرد: ۲ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شده است.
وی با بیان اینکه در این حادثه ۸ نفر شامل چهار مرد ۱۸ تا ۲۰ سال و چهار خانم ۲۱ تا ۳۶ سال دچار مسمومیت شدند، ادامه داد: مسموم شدگان در این حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today