صدا و سیما/ یک مسئول امنیتی استان یزد گفت: اکثر دانشجویان بازداشت‌شده در اغتشاشات ماه‌های اخیر آزاد شده‌اند. 

این مسئول امنیتی در این باره اظهار کرد: در پی حوادث اخیر و بازداشت تعدادی از دانشجویان در تجمعات و اغتشاشات پس از بررسی های حقوقی و قضایی و با حسن نظر دستگاه‌های امنیتی، اکثر دانشجویانی که در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات دستگیر شده بودند، با ضمانت روسای دانشگاه ها آزاد شدند.
وی افزود: در مورد دانشجویانی که در محیط دانشگاه اقدامات غیرقانونی مرتکب شده و با حکم کمیته های انضباطی تعلیق شده بودند با بررسی های مجدد و با نظر مساعد کمیته ها، اکثر احکام تعلیقی لغو و دانشجویان به کلاس درس بازگشتند.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today