ایرنا/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی اعلام کرد: تعداد ۴۰۰ سند تک‌برگی برای ۱۱ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ ارس صادر و موجب بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی حاشیه این رودخانه به خاک ایران شده است.

یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با بیان اینکه در راستای حفاظت و صیانت از اراضی ملی به میزان ۱۷۰ هکتار رفع تصرف شده، اظهار کرد: ۱۸۰ هکتار نیز در بستر رودخانه مرزی ارس ایمن سازی شده که جزوی از اقدامات انجام شده در حوزه مهندسی رودخانه در ۱۵ ماه گذشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به مهندسی رودخانه‌ها نیز خاطرنشان کرد: از اهم فعالیت اصلی مهندسی رودخانه‌ها و سواحل به منظور جلوگیری از آسیب‌ها، خسارات مالی و تلفات جانی، می‌توان به شناسایی بازه‌های خطرساز، آسیب‌پذیر و بازه‌های اولویت‌دار رودخانه‌ها و مسیل‌های سطح استان به طول ۴۵۰ کیلومتر و برنامه‌ریزی انجام مطالعات بستر و حریم به طول ۴۰۰ کیلومتر و انجام عملیات ساماندهی شامل بازگشایی، لایروبی، آزادسازی و رفع تصرفات به طول ۴۰ کیلومتر اشاره کرد.

جلوگیری از هدررفت ۴۲ میلیون مترمکعب آب‌های زیرزمینی در دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام شده، اظهار کرد: در پی اجرای طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، از هدر رفت ۴۲ میلیون مترمکعب آب زیر زمینی در ۱۵ ماه گذشته جلوگیری به عمل آمده است.
غفازاده ادامه داد: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از آب‌های زیرزمینی ۵۷۹ حلقه چاه غیرمجاز در حال حفر شناسایی و از حفاری‌های غیرمجاز ۳۸۱ مورد نیز جلوگیری شده است.
وی همچنین با بیان اینکه یک هزار و ۴۵۹ حلقه چاه غیرمجاز در این مدت مسدود شده، از قلع و قمع ۱۱۵ استخر زهکش حاشیه رودخانه‌ها و نصب ۹۲۷ کنتور هوشمند خبر داد.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today