صدا و سیما/ با سرد شدن هوا پاییز رنگ و بوی زمستان گرفته و این روزها مردم هم در تکاپوی خرید برای فصل زمستان هستند.

این روزها، بازار پوشاک گرم و دیگر لوازم زمستانی داغ است و مغازداران بساط فصل سرد سال را مهیا کرده اند. کسبه شهر اراک نیز این روزها مایحتاج مورد نیاز مردم در فصل زمستان را آماده می کنند.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today