صدا و سیما/ مرحومه «فرشته سنگدوینی» با اهدای اعضایش به سه هموطن دیگر جان دوباره بخشید.

مرحومه «فرشته سنگدوینی» بر اثر سانحه تصادف جان به جان آفرین تسلیم کرده بود و کلیه‌ها و کبد او به سه هموطن ایرانی اهدا شد.
پیکر این مرحوم در روستای قلی آباد گرگان تشییع وبه خاک سپرده شد.
از ابتدای امسال، این هفتمین اهدای عضو در گلستان است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today