باشگاه خبرنگاران/ تعدادی از اغتشاشگران در شهرستان کامیاران در تور سازمان اطلاعات سپاه ‌گرفتار شدند.

تعدادی از اغتشاشگران شهرستان کامیاران در تور اطلاعاتی و رصد پهپادی ‌سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه استان گرفتار شدند و برخی از محرکان تجمع‌های غیرقانونی ‌ و همچنین برخی از اغتشاشگران اصلی ‌با رصد پهپهادی شناسایی و دستگیر شدند.
این افراد با حضور در تجمعات ‌خسارات بسیاری را به اموال شخصی مردم وارد کرده بودند که پس از انتشار تصاویر آن‌ها در فضای مجازی، توسط مردم ‌مورد شناسایی قرار گرفتند.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online